VinHMS đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn  Quốc Tế ISO/IEC 27001:2013

VinHMS đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn  Quốc Tế ISO/IEC 27001:2013

VinHMS vui mừng thông báo chúng tôi đã đạt được chứng nhận Hệ thống quản an toàn thông tintheo tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 27001:2013.

Chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 là tập hợp các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tập trung vào bảo mật thông tin, được xuất bản bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) hợp tác cùng Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC).

Để đạt được chứng nhận này, VinHMS đã trải qua một quy trình kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả các hệ thống quản lý thông tin của chúng tôi đều tuân thủ các nguyên tắc do ISO/IEC đặt ra. Quá trình kiểm tra được kéo dài trong vòng 6 tháng và nhiều thay đổi để chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn mới đã được áp dụng trên toàn công ty.

Là môt công ty công nghệ đang tạo ra các sản phẩm chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu vận hành quan trọng cho khách hàng, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật thông tin trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Việc đạt được chứng nhận quan trọng này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý bảo mật thông tin, bao gồm đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin khách hàng.

Đây là một cột mốc quan trọng đối với VinHMS và là nguồn động lực cho chúng tôi tiếp tục phấn đấu nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy hơn.

We update all the time vi The latest writings from our team vi

The latest industry news, interviews, technologies, and resources. vi

Copied