HomeCategory

Tin Tức Lưu trữ - VinHMS

Chuyển đổi số trong ngành khách sạn

Chuyển đổi số đã diễn ra trong nhiều thập kỷ nay kể từ mạng internet xuất hiện. Tuy nhiên, trong ngành khách sạn và du lịch, các đại lý du lịch truyền thống vẫn chưa chú trọng đến việc chuyển đổi. Một số người vẫn thích tìm kiếm thông tin được cung cấp từ các...